Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

Τὰ πνευματικὰ δικαιώματα, τὸ σχέδιον ACTA καὶ ἡ παγκοσμιοποίησις.Αὐτὰ ποὺ μᾶς ἐτοιμάζουν, μέρος τῶν ὁποίων ἀρχίζουμε πλέον νὰ ἀντιλαμβανόμαστε ὅλο καὶ περισσότεροι, εἶναι πολὺ καλλίτερα δομημένα, ἀπὸ ὅσο δείχνουν ἀρχικῶς.
Ἔχουν ἀκόμη πολλὰ προετοιμάσει ἀλλὰ τὰ χειρότερα ἀπὸ τὰ ἔργα τους ἀκόμη δὲν τὰ ἔχουμε κἂν ὑποψιαστεῖ. 
Ὁ ἔλεγχος, ὁ ἀπόλυτος ἔλεγχος εἶναι ὁ στόχος! 
Ἔχουν ἐπενδύσει πολλῶν ἐτῶν τὴν ἐμπειρία σὲ αὐτὸ τὸ κομμάτι καὶ δὲν σκοπεύουν νὰ ἀφήσουν τίποτα νὰ τοὺς ξεφύγῃ ἀπὸ τὸν ἔλεγχο. 
Βέβαια, στὸ βάθος κάτι ἄλλο ἀχνοφέγγει.  Ἀλλὰ γιὰ νὰ φωτίσῃ πρέπει ἐμεῖς νὰ τὸ δυναμώσουμε. 
Μποροῦμε  νά τόν σταματήσουμε; Ναί! Μὲ τὴν διάδωσι τῆς πληροφορίας. Νὰ  μὴν μᾶς ξαναπιάσουν ἀπροετοίμαστους!
Φιλονόη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου